CELKOVÁ CENA je bez dalších jiných poplatků - přímý pronájem plně vybaveného obytného přívěsu -  ceny jsou v paušálu konečné . Na parcele terasy s velkou zařízenou předsíní - letní kuchyní - pohodlným venkovním sezením - el.grilem . V celkové ceně jsou zahrnuty všechny ubytované osoby-max. 5 osob+přistýlka 1 dítě zdarma+auto+elektřina+teplá voda/sprchy-WC/Sociálka

Mimo sezonu:  květen-červen-září 7 nocí = 4500-8500.-  

Sezona:  červenec-srpen 7 nocí = 9000-9500.-

Poskytujeme slevy dle počtu osob/při menším počtu obsazení

Střídání: So - So do 12:00 hod..není-li předem dohodnuto jinak

Pobyt může být i souběžný pro více osob (např.2 rodiny) celkem do 12 os.v.č.dětí - rezervujte s předstihem !

Vezměte sebou pouze povlečení na deky a polštářky..potřeby na pláž - lehátka atd. nejsou součástí karavanů-prosíme nevynášejte nic mimo prostory karavanů 

Při odjezdu na recepci doplácíte pouze místní pobytovou taxu tzv. lázeňské BT  za 1 den Dosp.os.1 €....Dítě od 12 - 15 let 0,5 €....Dítě do 12 let ZDARMA...Poplatek doporučujeme uhradit během dopoledne den před odjezdem na Recepci

KLIMATIZACE a TOPENÍ  jsou  zahrnuty v celkové ceně -  KAUCI nevyžadujeme

Součástí karavanů jsou nové předsíně s kvalitní zvýšenou podlahou, k pohodě a komfortu přispívá v každém karavanu i klimatizace a topení. Plně vybavená kuchyně s nerez nádobím a všemi potřebami k vaření-stolování pro 5-6 osob, chladničkou, mrazákem, el. vařičem, mikrovlnkou, el.konvicí, el.grilem. V kempu je pitná voda v každém karavanu k dispozici SodaStream (náplň CO2-bombičku je nutné si přivézt sebou). Grilovat - Vařit lze také venku před karavanem s příjemným posezením na terase - pohledem na moře. Stravovat se lze i formou polopenze v místní plážové restauraci Bili Kuk, nebo nedaleko u Delfína. Market, Směnárna, Stánky s pečivem, Zelenina-Ovoce a další jsou asi 10 min. chůze v AC Dole i Blatu. 

    

POPIS MÍSTA: Kemp Boban se nachází pod svahy masivu Biokovo v háji vzrostlých pinií s přímým výhledem na moře, kde tvoří převážnou část dne příjemný stín. Podél celého kempu jsou oblázkové pláže a další nejrůznější zákoutí jen tak pro sebe. Parkování vozidla je v těsné blízkosti karavanu. Téměř nové sociální zařízení (toalety, sprchy, umývárny) jsou ve vzdálenosti asi 15 - 40 metrů. Nejbližší pláže jsou vzdáleny od karavanů asi 30 - 70 metrů. Plážová restaurace Bili Kuk se nachází přímo u moře nad jednou z pláží. V průchozím sousedním kempu „Dole“ je Market a stánky se základním sortimentem. Hned za tímto kempem navazuje vesnice Blato, kde je i živější promenáda s nejrůznějšími restauracemi, obchůdky, trampolínami, pravidelnými rybími večírky s hudbou apod. (od karavanu pěšky asi 15 minut). Nad kempem začínají značené turistické cesty do masivu Biokovo pro turisty i horolezce. Nejbližší přístav s trajektem je v Drveniku (4 km) a nejbližšímím ostrovem je Hvar.
Provozní instrukce:

Před odjezdem každý dokonale uklidí vnitřek karavanu + stanovou předsíň a okolí. Odpojí z el.sítě chladničky-mrazáky a odmrazí je-dveře nechte otevřeny ! Instrukce a návody (např.k ovládání klimatizace-topení) jsou uvnitř karavanů. Zničené nebo ztracené věci je bezpodmínečně nutné v plném rozsahu ihned nahradit.Dbejte na šetrné zacházení s vchodovými zipy-zavírání oken a světlíků-nenechávejte děti s nimi manipulovat..opravy jsou nákladné ! Vše musí být čisté a funkční k předání dalším

 

Všeobecné podmínky:
Poskytováním služeb u pobytů Občanského sdružení (dále jen OS) se vzájemný vztah a právní poměr mezi OS a jednotlivci či organizacemi jako účastníky zájezdu s vlastní dopravou řídí ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku a je upraven v těchto podmínkách.
 
1. Přihláška (objednávka)
OS zajišťuje jednotlivcům i kolektivům pobyt v autokempu a poskytování služeb na základě písemné smlouvy, za kterou se ze strany zákazníka považuje řádně vyplněná, objednávka - voucher,  resp., kupní smlouva nebo objednávka s bankovním spojením.
 
Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených na přihlášce. Přihláška platí i pro všechny osoby uvedené na přihlášce zákazníka, za smluvní závazky dalších přihlášených ručí zákazník / objednavatel uvedený na prvním místě přihlášky, který ji také podepisuje. 
 
Rezervace pobytu je maximálně tři dny, pokud není stanoveno jinak. Po uplynutí této doby je rezervace počítačem automaticky zrušena v případě, že není složena požadovaná záloha. Zaplacením zálohy 1/2 z celkové částky se rezervace mění na prodej - doplatek druhé 1/2 musí být zaplacen nejpozději do 30.4. ! V případě, že rezervace probíhá e-mailem, je voucher - cestovní smlouva zaslána klientovi zpět e-mailem po obdržení zálohy nebo celé částky.
 
2. Způsob platby
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč vč.DPH
Záloha se platí v Kč 
 
Platí-li klient prostřednictvím bankovního účtu, je nutno uvést jako variabilní symbol:
a)   u faktury - číslo faktury
b)   složenkou - číslo smlouvy
 
Cena zahrnuje: pronájem parcely s plně vybaveným karavanem, ledničkou, vařičem a dalším příslušenstvím uvedeným v inventáři, spotřebu vody a energie, používání toalet a sprch.
 
Cena nezahrnuje: Dopravu, pojištění. Ručníky - mycí potřeby a povlečení na lůžkoviny si zajišt’uje objednavatel sám.
 
Povinný příplatek/BT/vzdušné: denní pobytová taxa 7 Kn za dospělou osobu a 3,5 Kn za dítě od 12 do 18 let se platí při odjezdu v recepci autokempu. 
 
3. Povinnosti účastníků
Klient, který v průběhu pobytu poruší zákonné předpisy České republiky či navštíveného státu, nerespektuje  ustanovení těchto všeobecných podmínek, svým chováním narušuje plynulý průběh pobytu, může být z pobytu vyloučen, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužité služby. Účastník pobytu, který bez zavinění OS nevyužije všechny smluvené služby, nemá nárok na jejich náhradu.
Poškozené nebo ztracené je bezodkladně a bezpodmínečně nutné nahradit, aby vše bylo k dispozici ostatním ! Před odjezdem, ale i během pobytu je nutný řádný úklid karavanů a okolí.
 
4. Změna smlouvy
4.1. Při zvýšení celkové ceny pobytu o více než 10 % je OS povinna upozornit neprodleně zákazníka o této skutečnosti. V případě, že zákazník do 5 dnů od seznámení s touto změnou nedoručí OS písemné odstoupení od smlouvy má se za to, že s takto zvýšenou cenou souhlasí.
 
4.2. Provede-li OS před prvním poskytnutím služeb jinou podstatnou změnu v rozsahu, kvalitě či termínu je povinna tuto skutečnost rovněž neprodleně zákazníkovi oznámit a vyžádat si jeho vyjádření s provedenou změnou. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy ve lhůtě 5 dnů, má se za to, že se změnou souhlasí.
 
4.3. Dojde-li ze strany OS výjimečně ke zrušení akce, OS zákazníkovi tuto skutečnost neprodleně oznámí a vrátí mu ihned zaplacenou zálohu nebo plnou cenu zájezdu, případně nabídne jiný termín. OS nenese odpovědnost za škody, vyplývající pro vás ze změn sjednaných služeb, pokud k těmto změnám došlo zaviněním, které lze přičíst buď zákazníkovi nebo zaviněním třetí strany, jež nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb, a to v případě, jsou-li takové změny nepředvídatelné nebo nevyhnutelné (např. zdravotní problémy některého z klientů, zácpy, kalamity, laviny, stávky, politické nepokoje, neúměrné čekání na hranicích, živelné pohromy, apod.) OS si vyhrazuje právo na změnu ubytování, pokud to bude nezbytně nutné, avšak ve srovnatelné kvalitě, jako mělo být původní ubytování. Takováto změna není považována za podstatnou.
 
5. Stornovací podmínky a stornovací poplatky:
Zrušení účasti na zájezdu je zákazník povinen provést e-mailem nebo doporučeně poštou - každé storno je zpoplatněno částkou 500.- Kč bez ohledu na datu zrušení !  V případě, že objednavatel odstupuje od smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) v době 60 a více dní před odjezdem, vracíme 2/3 z celkové částky.
 
V době 30 kalendářních dnů před dohodnutým nástupem na ubytování, vracíme 1/3 z celkové částky. V době kratší než 30 kalendářních dnů před dohodnutým nástupem na ubytování, nic nevracíme. Vždy je odečten stornopoplatek 500.- Kč.
 
6. Doprava a pojištění
Doprava a pojištění na cesty a pobyt nejsou zahrnuty v ceně, tuto si zajišťuje a hradí objednavatel sám.
 
7. Doplňující ustanovení a důležité informace
-             u osob mladších 18 let, cestují-li samostatně, je nutný souhlas zákonného zástupce
-             z účasti na zájezdu vyplývá pro účastníka právo na plnění služeb dle stanoveného programu, veškeré další služby, včetně služeb souvisejících s onemocněním, ztrátou cestovních dokladů, dopravy a ubytování navíc, apod. je účastník povinen uhradit následně OS (výjimka u služeb souvisejících se zaviněním OS)
 
Obě smluvní strany shodně prohlašují, že s obsahem těchto podmínek bez výhrad souhlasí. Obě smluvní strany tímto potvrzují a berou na vědomí autentičnost Všeobecných podmínek.
RelaxSport